Τα λίγα αρνιά βοσκούνται πιο καλά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τα λίγα αρνιά βοσκούνται πιο καλά.

δηλαδή:
Είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί κανείς ένα μικρό πλήθος ανθρώπων από ότι ένα μεγαλύτερο.