Πνίγεται σε ένα ποτήρι νερό. (ή σε μια κουταλιά νερό)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Πνίγεται σε ένα ποτήρι νερό. (ή σε μια κουταλιά νερό)

σημαίνει πως:
Τα χάνει, πανικοβάλεται και χάνει το θάρρος του στην πρώτη δυσκολία.