Φτώχεια χωρίς χρέη ευλογημένος πλούτος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Φτώχεια χωρίς χρέη ευλογημένος πλούτος.

εννοεί πως:
Χειρότερο από την φτώχεια είναι το να είναι κανείς φτωχός και χρεωμένος.