Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μαριώ (ή η γριά) χτενίζεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μαριώ (ή η γριά) χτενίζεται.

λέγεται :
Για ανθρώπους που δεν έχουν συναίσθησση της κρισιμότητας μιας κατάστασης.