Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν.

εννοεί πως:
Ενώ υπάρχουν εξελίξεις σε σημαντικά γεγονότα, κάποιος ασχολείται με κάτι άσχετο και ασήμαντο.
Ομοίως:
Εδώ καράβια χάνονται κι εσείς βαρκούλες πλέτε.