Αλλού βροντούν οι κανονιές κι αλλού χτυπούν τα βόλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αλλού βροντούν οι κανονιές κι αλλού χτυπούν τα βόλια.

λέγεται:
Για καταστάσεςι των οποίων αργούν να φανούν τα επακόλουθα ή εμφανίζονται σε διαφορετικό μέρος.