Όποιου του μέλλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΙΡΑ

Όποιου του μέλλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει.

σημαίνει πως:
Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από το πεπρωμένο του.
Ομοίως:
Απ' το γραφτό σου δεν μπορείς να ξεφύγεις.
Την ειμαρμένη ουδ' αν εις εκφύγεις.