Άκουε του γέρου συμβουλή και του παθού τη γνώμη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Άκουε του γέρου συμβουλή και του παθού τη γνώμη.

δηλαδή:
Να ακούς τις συμβουλές των ηλικιωμένων που έχουν πολλές εμπειρίες και τις γνώμες παθόντων για να μην πάθεις κι εσύ τα ίδια.