Άκουε την πρώτη συμβουλή της γυναίκας σου και όχι την δεύτερη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Άκουε την πρώτη συμβουλή της γυναίκας σου και όχι την δεύτερη.

δηλώνει πως :
Η πρώτη, η αυθόρμητη συμβουλή είναι η σωστή ενώ όταν το καλόσκεφτεί η γυναίκα τότε μπαίνει στη μέση και το προσωπικό της συμφέρον.