Δεν σε θέλει το χωριό, τι ρωτάς για τον παπά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΜΟΝΗ

Δεν σε θέλει το χωριό, τι ρωτάς για τον παπά.

σημαίνει :
Αν είσαι ανεπιθύμητος κάπου, δεν έχει νόημα να πιέζεις τις καταστάσεις για να γίνεις δεκτός.