Αν μιλάς και δεν σ΄ακούνε, πάντεχε στον μύλο είσαι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αν μιλάς και δεν σ΄ακούνε, πάντεχε στον μύλο είσαι.

σημαίνει:
Μιλάς και δεν σε ακούνε επειδή βρίσκεσαι σε μύλο που κάνει θόρυβο.
εννοεί πως
Αν προσπαθείς να συμβουλεύσεις και δεν σε ακούνε, δεν είναι δικο σου το πρόβλημα.