Άμα λες και δεν το κάνεις την υπόληψη σου χάνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΛΗΨΗ

Άμα λες και δεν το κάνεις την υπόληψη σου χάνεις.

λέγεται για:
Να τονιστεί η σημασία της συνέπειας, του να κρατάει κανείς τον λόγο του.