Εκατό χρονών λαγός.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Εκατό χρονών λαγός.

λέγεται :
Για πολύ ηλιωμένο άτομο. (ειρωνικά)