Για την απειρία στην απορία.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΜΑΘΕΙΑ

Για την απειρία στην απορία.

λέγεται :
Για αυτούς που υποφέρουν εξαιτίας της αμάθειας τους