Εκατό συλλογισμοί ένα χρέος δεν πληρώνουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Εκατό συλλογισμοί ένα χρέος δεν πληρώνουν.

δηλαδή:
Οι σκέψεις χωρίς ενέργεια δεν πληρώνουν τα χρέη, τίποτε δεν καταφέρνει κανείς αν δεν δραστηριοποιηθεί για να υλοποιήσει τους συλλογισμούς του.