Χίλιες οκάδες βούτυρο σε σκύλινο τομάρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Χίλιες οκάδες βούτυρο σε σκύλινο τομάρι.

λέγεται για:
Πολύτιμα αντικείμενα με άσχημο περιτύλιγμα, ή με καλούς ανθρώπους άσχημης εμφάνισης.