Χίλια μίλια ένα ψωμί, χίλια ψωμιά ένα μίλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Χίλια μίλια ένα ψωμί, χίλια ψωμιά ένα μίλι.

δηλώνει πως:
Άλλες φορές με λίγο κόπο καταφέρνουμε πολλά ενώ και άλλες χρειάζεται να κοπιάσουμε πολύ για το ελάχιστο.
Ομοίως:
Χίλια μίλια ένας τάκος, χίλιοι τάκοι ένα μίλι.(τάκος=κομμάτι ξερού ψωμιού)