Χίλια κούρμουλα και πεντακόσιες ρόγες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Χίλια κούρμουλα και πεντακόσιες ρόγες.

σημαίνει:
Από χίλια κλίματα βγαίνουν μονάχα πεντακόσιες ρόγες σταφυλιού.
λέγεται
Για περιστάσεις που ο κόπος δεν αποδίδει καρπούς, που δεν υπάρχει παραγωγή ούτε κέρδος.