Ωσάν πλουτίσει ο άνθρωπος θαμπώνεται το φως του και δεν γνωρίζει το φτωχό κι ας είναι κι αδερφός του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΣ

Ωσάν πλουτίσει ο άνθρωπος θαμπώνεται το φως του και δεν γνωρίζει το φτωχό κι ας είναι κι αδερφός του.

λέγεται:
Για αυτούς που ξεχνάνε παλιούς φίλους και γνωστούς όταν αποχτήσουν χρήματα.