Χτυπά τον τοίχο να φύγουν τα ποντίκια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΗ

Χτυπά τον τοίχο να φύγουν τα ποντίκια.

λέγεται:
Για περιπτώσεις εκφοβισμού και απειλών προς κάποιον, για να προκληθεί φόβος ώστε να υπακούσει.