Αν επιμένεις να καταθέτεις τακτικά το μικρό πάνω στο μικρό, τότε θά γίνει κάτι μεγάλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Αν επιμένεις να καταθέτεις τακτικά το μικρό πάνω στο μικρό, τότε θά γίνει κάτι μεγάλο.

δηλώνει:
Την αξία της αποταμίευσης.
Ομοίως:
Φασούλι το φασουλι γεμίζει το σακούλι.