Αν λογάριαζε ο λύκος τα χνάρια του, θα ψόφαγε απο την πείνα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ

Αν λογάριαζε ο λύκος τα χνάρια του, θα ψόφαγε απο την πείνα.

σημαίνει:
Αν είσαι πολύ διστακτικός και υπολογίζεις τα πάντα δεν κταφέρνεις πολλά πράγματα.
Όμοια
Αν ελογάριαζε η αλεπού τα ζάλα (βήματα) της, θα έμενε πάντα νηστική.