Ένα το ‘χει η Μαριορή, το στεγνώνει το φορεί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Ένα το ‘χει η Μαριορή, το στεγνώνει το φορεί.

εννοεί:
την μεγάλη φτώχεια. Η Μαρί έχει μόνο ένα βρακί.