Ηύρες τραπέζι κάτσε, ηύρες ξύλο φύγε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ηύρες τραπέζι κάτσε, ηύρες ξύλο φύγε.

δηλαδή:
Να λες ναι στα τραπέζια και στις παρέες και όχι στους καυγάδες και τις διενέξεις.