Ηύρηκ' η φακή το αγγείο της.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

Ηύρηκ' η φακή το αγγείο της.

λέγεται :
Για ανθρώπους που ταιριάζουν.
Ομοίως:
Βρήκε ο Φίλιππς τον Ναθαναήλ.
Κύλησε ο τέντχερης και βρήκε το καπάκι.