Ώσπου να σκεφτεί ο γνωστικός, το περνάει το γεφύρι ο τρελός.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΚΕΨΗ

Ώσπου να σκεφτεί ο γνωστικός, το περνάει το γεφύρι ο τρελός.

σημαίνει :
Μέχρι να το καλοσκεφτεί και να το ζυγίσει ο λογικός, αρπάζει την ευκαιρία ο τρελός και πραγματοποιεί το έργο.
Επίσης
Ώσπου να πάει του γνωστικού του μάτι, έχει πάει του λωλού το χέρι.