Αλλουνού παπά ευαγγέλιο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αλλουνού παπά ευαγγέλιο.

σημαίνει:
Άλλη ιστορία, άλλη υπόθεση, αντικείμενο άλλης συζήτησης.