Έτσι που έγινε ο κόσμος, ούτε τη σκιά σου να μην θαρρεύεσαι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Έτσι που έγινε ο κόσμος, ούτε τη σκιά σου να μην θαρρεύεσαι.

σημαίνει πως:
Έχει χαλάσει ο κόσμος, επικρατεί η κακοήθεια και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους άλλους.