Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

σημαίνει πως:
Πρέπει να πορονοούμε για το μέλλον, να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε.
Επίσης
Των φρονίμων οι παίδες προ της πείνης τα όψα.