Των φαύλων ανθρώπων τους όρκους γράψε τους στο νερό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΟΡΚΟΣ

Των φαύλων ανθρώπων τους όρκους γράψε τους στο νερό.

δηλαδή:
Μην δίνεις βάση στα λόγια και τις υποσχέσεις αχρείων ανθρώπων.