Αδειανός καλόγερος έγραφε κι απέγραφε

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Αδειανός καλόγερος έγραφε κι απέγραφε

λέγεται :
για κάποιον που είναι αργόσχολος αλλά παριστάνει πως καταπιάνετια με πολλά και διάφορα
ομοίως
Αδειανός καλόγερος, μύγες εκοντάρευε.