Τα δαχτυλίδια αν έπεσαν, τα δάχτυλα απομένουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΞΙΑ

Τα δαχτυλίδια αν έπεσαν, τα δάχτυλα απομένουν.

εννοεί πως:
Όταν ο άνθρωπος έχει ποιότητα, ακόμη κι αν ξεπέσει και χάσει θέση ή περιουσία, η αξία του παραμένει.