Τα δάκρυα τα έχει πρόχειρα η γυναίκα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Τα δάκρυα τα έχει πρόχειρα η γυναίκα.

δηλώνει:
Η γυναίκα κλαίει εύκολα και κάποιες φορές κλαίει και ψεύτικα για να κερδίσει κάτι.