Τα δάκρυα είναι η βροχή της καρδιάς.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα δάκρυα είναι η βροχή της καρδιάς.

σημαίνει πως:
Με τα δάκρυα εκφράζονται τα έντονα συναισθήματα, όπως χαράς, λύπης συγκίνησης.