Ανέφερες τον σκύλο, πάρε και το ξύλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Ανέφερες τον σκύλο, πάρε και το ξύλο.

σημαίνει:
Κατάλαβες τον κίνδυνο, πάρε τώρα και τις προφυλάξεις σου για να προστατευθείς.