Από όλα τα κακά, η φτώχεια ζυγίζει ελαφρότερα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Από όλα τα κακά, η φτώχεια ζυγίζει ελαφρότερα.

δηλαδή:
Υπάρχουν πολλές συμφορές που είναι πολύ χειρότερες απο την φτώχεια.