Από κοιλιάς της μάνας του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑ

Από κοιλιάς της μάνας του.

λέγεται:
Για ένα χαρακτηριστικό που έχει κάποιος απο πολύ μικρή ηλικία.