Απ' έξω μπέλλα κι από μέσα κατσιβέλλα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Απ' έξω μπέλλα κι από μέσα κατσιβέλλα.

δηλώνει:
Τους ανθρώπους που είναι εξωτερικά περιποιημένοι και εμφανίσιμοι αλλά εσωτερικά είναι κενοί κι έχουν άσχημο χαρακτήρα.
Επίσης
Απ' έξω φάτσα κι από μέσα λινάτσα.