Άμαθος από παλάτι είδε φούρνο και εθαμάχτει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΜΑΘΕΙΑ

Άμαθος από παλάτι είδε φούρνο και εθαμάχτει.

λέγεται :
Για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι είναι σημαντικό και ουσιαστικό και καυχιούνται ή επαινούν τα ευτελή και ανάξια λόγου.