Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι, και το κοπέλι κοπελιά και η κοπελιά κοπέλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι, και το κοπέλι κοπελιά και η κοπελιά κοπέλι.

δηλαδή:
Κάθε περίσταση απαιτεί τα κατάλληλα μέσα, και ο κάθε άνθρωπος τον σύντροφό του.