Πράσινος από το κακό του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Πράσινος από το κακό του.

δηλώνει:
Τα έντονα αρνητικά συναισθήματα.