Πράσινα άλογα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΛΟΓΟ

Πράσινα άλογα.

δηλώνει:
Κάτι το παράλογο, αδύνατο και ακατόρθωτο.
ΑΡΧΑΙΑ: Πράσσειν άλογα=(Πράττω μη λογικά).