Πρώτο τσοπάνο θέλουν τα λεφτά και δεύτερο τα πρόβατα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΧΡΗΜΑ

Πρώτο τσοπάνο θέλουν τα λεφτά και δεύτερο τα πρόβατα.

δηλώνει πως:
Τα χρήματα θέλουν καλό διαχειριστή για να μην χαθούν, όπως και τα πρόβατα καλό τσοπάνο.