Πρώτο τσοπάνο θέλουν τα λεφτά και δεύτερο τα πρόβατα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΧΡΗΜΑ

Πρώτο τσοπάνο θέλουν τα λεφτά και δεύτερο τα πρόβατα.

δηλώνει πως:
Τα χρήματα θέλουν καλό διαχειριστή για να μην χαθούν, όπως και τα πρόβατα καλό τσοπάνο.