Πρώτη γυναίκα δούλα και δεύτερη κυρά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Πρώτη γυναίκα δούλα και δεύτερη κυρά.

δηλώνει:
Πως η δεύτερη σύζυγος έχει περισσότερες περιποιήσεις απο την πρώτη.