Πρώτη γυναίκα δούλα και δεύτερη κυρά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Πρώτη γυναίκα δούλα και δεύτερη κυρά.

δηλώνει:
Πως η δεύτερη σύζυγος έχει περισσότερες περιποιήσεις απο την πρώτη.