Ο φρόνιμος νικάει τον ανδρειωμένο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΟΦΙΑ

Ο φρόνιμος νικάει τον ανδρειωμένο.

σημαίνει :
Ο σώφρων άνθρωπος με με τη σοφία και την επιμονή του νικάει τον δυνατό κι ανδρειωμένο.
Πρώτη ανδρεία η φρόνησις.