Πότε είγινε κολοκύθι, πότε στράβωσε ο λαιμός του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΩ

Πότε είγινε κολοκύθι, πότε στράβωσε ο λαιμός του.

λέγεται για :
Την γρήγορη ανάπτυξη, και επίσης για νεαρούς που αναπτύσσονται γρήγορα και παίρνουν τον κακό δρόμο.
Πότε φύτρωσε το αγγούρι, πότε μάκρυνε η ουρά του.