Ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάτια γιατί αυτά πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάτια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΑΠΕΙΝΟΣ

Ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάτια γιατί αυτά πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάτια.

σημαίνει :
Πως δεν πρέπει να περιφρονούμε τους απλούς ανθρώπους και τα απλά πράγματα, τα οποία και είναι η βάση της ζωής.