Ποτέ σου μην ξυπνάς λιοντάρι που κοιμάται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Ποτέ σου μην ξυπνάς λιοντάρι που κοιμάται.

σημαίνει :
Μην δίνεις αφορμές, μην εξάπτεις, μην ερεθίζεις τον ισχυρότερο σου.