Ποτέ σου μη καρποχαρείς προτού να καρποφάεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΚΑΥΧΗΣΙΑ

Ποτέ σου μη καρποχαρείς προτού να καρποφάεις.

σημαίνει :
Μην χαίρεσαι και μην καυχιέσαι για κάποιο έργο σου προτού να τελειώσει.