Ποτέ σου μη καρποχαρείς προτού να καρποφάεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΥΧΗΣΙΑ

Ποτέ σου μη καρποχαρείς προτού να καρποφάεις.

σημαίνει :
Μην χαίρεσαι και μην καυχιέσαι για κάποιο έργο σου προτού να τελειώσει.