Πάρε παλιό γιατρό και νέο δικηγόρο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

Πάρε παλιό γιατρό και νέο δικηγόρο.

δηλώνει πως:
Καλύτερος είναι ο παλιός γιατρός, λόγω της εμπειρίεας του, ενώ για δικηγόρο προτιμάται ο νέος, επειδή έχει φρέσκες τις νομικές γνώσεις.